ෂැංෙසෝ ShengHeng යන්ත්රෝපකරණ පෙන යන්ත්ර සූත්ර උපකරණ වෘත්තීය සැලසුම් කිරීම හා නිෂ්පාදනය
中文

පුනර්ජනන ස්පොන්ජියක් යන්ත්ර සූත්ර ප්රධාන වාසි මොනවාද

පුනර්ජනන ස්පොන්ජියක් යන්ත්ර සූත්ර බොහෝ විට ස්පොන්ජියක් සැකසුම් කර්මාන්තය තුළ භාවිතා වේ. මෙම උපකරණ ප්රධාන කාර්යය වන අවෙශෝෂක හරහා විශේෂ මිශ්ර වීම කොටුව තුලට තලා ස්පොන්ජියක් අංශු උරා එම අවස්ථාවේ දී අදාළ ස්පොන්ජ් මැලියම් බර ඉසීමට, පසුව ප්රතිජනනය අදාළ ඝනත්වය බවට අච්චුව (වාෂ්ප) පීඩනය යෙදීම යි ස්පොන්ජියක්.

බොහෝ මිතුරන් සඳහා, එය පුනර්ජනන ස්පොන්ජියක් දේ පැහැදිලි විය හැක. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය ස්පොන්ජියක් පහළ ක්රිකට් තරගයෙන් සහ ජීවානුහරණ හා මැලියම් සම්පීඩනය විසින් කරන සැකසුම් ද්රව්ය, නව ආකාරයේ. සාමාන්ය මැටි සමග සසඳන විට, පුනර්ජනන උපකරණ විසින් සකස් පුනර්ජනන මැටි වඩා හොඳ ඉල්ලුම් නම්යතාවය ඇති පමණක් නොව, වඩා හොඳ ඉවසීම හා කිසිදු සුවඳ ඇති, ඵලදායී අමුද්රව්ය වියදම අඩු කර ගත හැකිය. ඒ නිසා, එය ද පුළුල් ලෙස එසේ මත Sofa, මෙට්ට, මෝටර් රථ ආසන මෙට්ටය හා නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගනු ලබයි.


පළ කාලය: නොවැම්බර්-08-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!